Tak. Trzy osoby mogą zmienić świat!

Tak. Trzy osoby mogą zmienić świat!

20 maja 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. Choć nowelizacja jest dość szeroka to najważniejszą i wyczekiwaną zmianą jest status stowarzyszeń zwykłych, które teraz mają możliwość ubiegania się o dotacje, tak jak inne organizacje pozarządowe. Oprócz tego zmiany nastąpiły także 10 dni wcześniej, kiedy to weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”.  Opisujemy te zmiany

Na pewno dobrze się dzieje, że zmiany wypracowane przez środowisko skupione wokół ngo nie podlegają zawirowaniom politycznym i są wprowadzane w życie. Szczególnie, że są to zmiany dające wiele ułatwień i wprowadzające nowe możliwości dla znacznej części trzeciego sektora.

Do tej pory podstawowa kategoria społecznej aktywności obywateli, czyli stowarzyszenie zwykłe nie miało właściwie żadnego realnego sensu-każda próba rozszerzenia jego działalności napotykała na podstawową przeszkodę jaką był brak osobowości prawnej. Ustawodawca rozwiązał ten problem wprowadzając w ustawie tzw. ułomnej osobowości prawnej.

3 osoby zmieniają świat? Mogą. O ile chcą.

W praktyce to możliwe. Trzy osoby są potrzebne do tego by zarejestrowac stowarzyszenie zwykłe, aby jednak taka organizacja pozarządowa mogła ubiegać się o dotacje w konkursach organizowanych przez samorządy lokalne, ponadlokalne i administrację rządową muszą spełnić pewne wymogi. Po rejestracji należy zgłosić stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez “organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego” czyli przez starostę. Do starosty składamy pisemny wniosek o wpis do ewidencji. Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie). Złożenie wniosku nie pociąga za sobą konieczności dokonania opłaty. Wpis do ewidencji powinien nastąpić w ciągu 7 dni. Jeśli we wniosku będą braki dostaniemy 14 dni na ich uzupełnienie. stowarzyszenia zwykłe będą mogły we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania (to pozwoli im np. wynająć siedzibę, ale też podpisać umowę o realizację zadania publicznego). Będą mogły pozywać i być pozywane (czyli odzyskają zdolność sądową). To wszystko staje się możliwe ponieważ znowelizowana ustawa nadaje tej formie organizacji społeczeństwa tzw. ułomną osobowość prawną Stowarzyszenia zwykłe nadal (do tej pory była to właściwie jedyna forma zbierania funduszy na działalność) będą zbierać składki, ale nie tylko, ponieważ mogą korzystać także z; darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Jeśli zachcą, mogą też powołać zarząd i organy kontroli wewnętrznej.

Mamy ogromną nadzieję, że sprawi to iż organizacje tego typu będą ubiegać się o dotacje czy rejestrować status pożytku i zbierać 1 procent

Warto zapoznać się z tymi dokumentami ponieważ od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze!

Nowe wzory oferty (kliknij) i sprawozdania (kliknij) w edytowalnym formacie .doc

Łatwiej z częścią zawierającą dane formalne.

Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” jest niewątpliwie uproszczony wobec znanego poprzednika. Pewna część informacji, która wymagana jest w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

 • dane oferenta / oferentów
 • opis zadania publicznego
 • wskazanie celu realizacji zadania
 • miejsce realizacji zadania
 • wskazanie grup odbiorców
 • przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy
 • zakładany rezultat zadania
 • szacunkowa kalkulacja kosztów.

Warto zwrócić szczególną uwagę na kosztorys. Z kosztorysu usunięto podział na kategorie kosztów (merytoryczne, koszty obsługi, inne koszty) oraz kolumny narzucające podanie sposobu kalkulacji każdego z kosztów.

Nowy “łatwiejszy” kosztorys.

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:

 • rodzaj kosztu
 • wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity)
 • wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji)
 • wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) –dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).

Po wielu latach nareszcie w kosztorysie znalazł się wkład rzeczowy.

W nowej ofercie uwzględniono w kosztorysie projektu wkład rzeczowy. Dodatkowo uproszczona oferta nie przewiduje „rozbijania” wkładu własnego na poszczególne źródła finansowania zadania. Zatem organizacja składając taką ofertę, nie ma obowiązku podawania, skąd dokładnie będzie pochodził wkład własny – podaje się jedynie jego kwotę oraz wskazuje, które koszty i w jakiej wysokości zostaną z niego pokryte.

Koniec z absurdalną stertą załączników – potwierdzony za zgodność wydruk KRS lub…nic.

Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników. Oznacza to znaczne uproszczenie, duża ilość załączników wymaganych do tej pory była problemem.

http://ngorobiatolepiej.pl/wp-content/uploads/2016/05/start-880x633.jpeghttp://ngorobiatolepiej.pl/wp-content/uploads/2016/05/start-150x150.jpeg#ngorobiatolepiejblog #ngorobiatolepiejnowelizacja,prawo o stowarzyszeniach,stowarzyszenia zwykłeTak. Trzy osoby mogą zmienić świat! 20 maja 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach. Choć nowelizacja jest dość szeroka to najważniejszą i wyczekiwaną zmianą jest status stowarzyszeń zwykłych, które teraz mają możliwość ubiegania się o dotacje, tak jak inne organizacje pozarządowe. Oprócz tego zmiany...Pokaż co może twoja organizacja - dołącz do sieci organizacji w całej Polsce!

No Comments Yet

Dodaj komentarz

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.