sieć #ngorobiatolepiej


#ngorobiatolepiej | sieć #ngorobiatolepiej

Sieć organizacji #ngorobiatolepiej

WSPÓŁPRACA I MOŻLIWOŚCI DZIĘKI “CROWD WISDOM”

Jednym z nadrzędnych celów projektu #ngorobiatolepiej jest stworzenie sieci organizacji pozarządowych, które dzięki akcji i narzędziom oferowanym przez portal, będą w stanie aktywnie współuczestniczyć we własnych działaniach na zasadach partnerskiej współpracy. Realizujemy w ten sposób ideę crowdsourcingu, która zwiększa możliwości realizacji projektów i działań i pozwala na znaczne obniżenie realnych kosztów ponoszonych przez organizacje.

Idea crowdsourcingu jest bardzo popularna w Europie zachodniej, powoli również polskie organizacje pozarządowe doceniają postawę współpracy i niewątpliwe profity płynące z możliwości wspólnej realizacji projektu czy działania, opartej o wiedzę, możliwości i zasoby kilku partnerów (czy to partnerów instytucjonalnych czy realnych osób mogących zaangażować się w projekt, dzięki posiadanym umiejętnościom i zasobom wiedzy). Crowdsourcing jest to proces komunikowania się z dużą liczbą osób w celu pozyskania wiedzy, opinii, czasu lub zasobów np. finansowych. Dzięki Internetowi sposób komunikowania się jest obecnie dużo łatwiejszy, przez co crowdsourcing rozwija się i jest wykorzystywany zarówno przez firmy jak i organizacje. Co tak bardzo zachęca do korzystania z tzw. crowd wisdom (ang. mądrości tłumu)? Crowd Wisdom to prawdziwa potęga w wykorzystaniu zasobów poszczególnych jednostek. Dzięki ilości zgromadzonych jednostek oraz łatwości komunikacji między nimi można uzyskać dostęp do ogromnych zasobów, wiedzy, umiejętności, czasu, środków finansowych i pracy kreatywnej.

CROWD CREATION JAKO NARZĘDZIE PRACY KREATYWNEJ

Crowdsourcing realizowany w ten sposób powoduje, że ngo mogą łatwiej, szybciej i taniej realizować swoje cele. Tradycyjna bolączką trzeciego sektora w Polsce, wykazywaną wielokrotnie w badaniach jest brak zaufania do innych, postawa zamkniętej organizacji, wyrażana z reguły w takich zwrotach jak – “to nasz projekt”, “to nasz pomysł”, “to my realizujemy to działanie”. To postawa zaprzeczająca współpracy i odsuwająca organizacje od sprawnej i efektywnej realizacji swoich celów. Fundacja Imago Silesia wierzy, że podstawą nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego jest współpraca pomiędzy różnymi aktorami życia społecznego ale także i między jednostkami, aktywnie wymieniającymi się spostrzeżeniami, pomysłami i umiejętnościami, po to by zrealizować wspólnie więcej celów i działań.

Portal #ngorobiatolepiej skupia się na rodzaju crowdsourcingu zwanym crowd creation (ang. tłumna kreacja). Ta odmiana crowdsourcingu, jak sama nazwa wskazuje,  polega przede wszystkim na kreowaniu, tworzeniu różnych projektów przez osoby zupełnie sobie obce. Crowd creation ma charakter otwarty i każdy, bez względu na posiadaną wiedzę czy umiejętności, może stać się członkiem społeczności crowdsourcingowej #ngorobiatolepiej. Podstawą dla działań w tej odmianie crowdsourcingu jest, niczym nie ograniczony dostęp do wszelkich danych, informacji i planów, na zasadzie open source, co znajduje odzwierciedlenie w regulaminie portalu oraz założeniach projektu #ngorobiatolepiej a także ogólnej filozofii działań Fundacji Imago Silesia zawartej w jej statucie. Najbardziej znanymi przykładami zastosowania crowd creation są m.in.: Wikipedia, galeria wysokiej jakości zdjęć udostępnianych przez amatorów iStock czy system operacyjny Linux.

SIEĆ #NGOROBIATOLEPIEJ W DZIAŁANIU

Promujemy współpracę pomiędzy organizacjami, gdyż sama idea leżąca u podstaw powołania do życia Fundacji Imago Silesia, to przekonanie o niezwykłej sile współpracy i działań społeczności. Fundacja Imago Silesia podejmuje aktywne działania, na rzecz promocji wolnego oprogramowania i jego szerszego wykorzystania w edukacji, kulturze i pracy społecznej. Idea wolnego oprogramowania oraz oprogramowania typu Open Source zasadza się na zorganizowanej współpracy rzeszy jednostek rozsianych po świecie, dzięki czemu powstają nowoczesne, bezpieczne narzędzia informatyczne, z których możemy wszyscy korzystać za darmo. To dowód na niezwykłą skuteczność współpracy. Podobnie jak w tych projektach tworzonych przez tysiące użytkowników rozsianych po świecie (jak np. WordPress), portal #ngorobiatolepiej tworzy możliwości współpracy, poprzez umożliwienie każdej osobie fizycznej założenia i korzystania (na jednakowych, ściśle określonych zasadach obowiązujących wszystkich użytkowników kont) z konta użytkownika w portalu.

Konto to pozwala na szereg różnych możliwości tworzenia i porozumiewania się pomiędzy posiadaczami kont użytkownika w portalu (pod warunkiem stosowania się do regulaminu portalu i zawartych w nim zasad). Oznacza to, że posiadacze kont użytkownika w portalu #ngorobiatolepiej mogą za jego pośrednictwem organizować swoją pracę, kontaktować się i tworzyć treści niezbędne do przeprowadzenia ich projektów. Za pomocą portalu można znaleźć osobę posiadającą określone umiejętności czy nawet skonstruować całościowo zespół projektowy, złożony z osób zamieszkujących cały kraj a jednocześnie, dzięki możliwościom związanym z nowymi technologiami wspólnej pracy on-line, pracującym wspólnie nad złożonym projektem. To także szansa dla kreatywnych jednostek na uczestnictwo w dobrych projektach tworzonych przez sprawdzonych partnerów trzeciego sektora, jeśli posiadasz umiejętności, wiedzę lub dysponujesz czasem, który gotów jesteś poświęcić na kreatywną pracę nad projektem w zespole organizacji pozarządowych to zapewniamy; jest to znacznie lepszy wybór niż staż w instytucji.

Dlatego też, wraz z portalem i bazą zrealizowanych projektów udostępniamy narzędzia społecznościowej komunikacji oparte na technologiach stworzonych i rozwijanych przez społeczność jak; BuddyPress czy BBPress. Oczywiście każda z części naszego portalu działa niezależnie, dlatego nie wymagamy założenia konta w części społecznościowej do tego by publikować informacje na temat własnych, zrealizowanych działań. Mamy ogromną nadzieję, że dalszy rozwój projektu będzie odbywał się na zasadzie owocnej współpracy z naszymi partnerami, dlatego też zachęcamy do rejestracji w systemie społecznościowym #ngorobiatolepiej. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SIECI #NGOROBIATOLEPIEJ

  • Portal jest częścią szerszego projektu w formie akcji społecznej i projektu badawczo-rozwojowego, pod hasłem #ngorobiatolepiej. Hashtag jako zjawisko kulturowe jest nośnikiem hasła dotyczącego aktywności obywatelskiej i jej rozwoju. W ramach projektu Fundacja Imago Silesia zmierza do budowy profesjonalnego narzędzia komunikacji i profesjonalizacji, także poprzez dostęp (oferowany organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym posiadającym konto w portalu #ngorobiatolepiej) do bazy sprawdzonych szkoleń, odpowiadających potrzebom członków społeczności (pracowników, współpracowników, członków oraz członków zarządów organizacji pozarządowych z całego kraju). Budowa sieci organizacji pozarządowych, realizowana poprzez wspieranie ich działań, umożliwienie szerokiej profesjonalizacji, i znacznego zasięgu crowdsourcingowego (dzięki darmowym narzędziom społecznościowym oferowanym dla posiadaczy kont użytkownika portalu #ngorobiatolepiej), dotyczącego konkretnych potrzeb i celów organizacji zrzeszonych w sieci  #ngorobiatolepiej, a także osób fizycznych korzystających z portalu #ngorobiatolepiej (zarówno posiadających konto użytkownika jak i nieposiadających takiego konta).
  • Każdy kto zakłada konto użytkownika w portalu, za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://www.ngorobiatolepiej/zarejestruj-sie/ musi potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptować jego zasady oraz zasady obowiązujące w wirtualnej sieci #ngorobiatolepiej. Każdy użytkownik otrzymuje w serwisie swoje unikalne konto, zalogowanie się w serwisie za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://ngorobiatolepiej.pl/wp-login.php/ oznacza, że użytkownik może tworzyć treści w obrębie domeny http://www.ngorobiatolepiej/ w ramach technologii WordPress BuddyPress i BBPress, w szczególności mogą to być opinie, komentarze, informacje dotyczące własnej działalności, wiadomości osobiste i grupowe, w postaci wpisów i obrazów, dźwięków i ich zapisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w technologii WordPress, BuddyPress i BBPress, w domenie http://www.ngorobiatolepiej/.
  • Członkostwo organizacji w sieci organizacji #ngorobiatolepiej podlega następujacej procedurze:
1. Aby dołączyć do sieci organizacji należy po pierwsze zastanowić się w gronie zarządu własnej organizacji czy taki krok jest właściwy a następnie wytworzyć dokument (np. w formie uchwały zarządu stowarzyszenia lub fundacji, który nalezy przesłać skutecznie w formie elektronicznej na adres biuro@imagosilesia.pl lub pocztą na adres Fundacji Imago Silesia), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji na temat przystąpienia do sieci organizacji #ngorobiatolepiej. W dokumencie tym należy wskazać z imienia i nazwiska osobę, będącą członkiem zarządu organizacji, która będzie zajmowała się kontaktem z organizatorem sieci czyli Fundacją Imago Silesia.
 
2. Zarząd Fundacji Imago Silesia przynaje członkostwo w sieci organizacji #ngorobiatolepiej po wypełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem obowiązków w formie decyzji zarządu Fundacji Imago Silesia o przyjęciu organizacji do sieci organizacji #ngorobiatolepiej. Członkostwo przyznawane jest i weryfikowane przez Fundację Imago Silesia co sześć miesięcy.
 
3. Organizacja, która zdecyduje się na formalne przystąpienie do sieci organizacji jest zobowiązana do składania corocznego raportu ze swoich działań oraz prowadzenia aktywnej współpracy w ramach sieci #ngorobiatolepiej (np. w formie zgłaszania zapotrzebowania na specjalistów lub wolontariuszy poprzez portal #ngorobiatolepiej, czy uczestnictwa w dorocznej konferencji organizowanej przez Fundację Imago Silesia). Poza tym, co bardzo ważne, uczestnictwo w sieci organizacji nie pociąga za sobą żadnych opłat czy obowiązku uiszczania składek na rzecz organizatora sieci. Organizacja taka może posługiwać się w swoich materiałach (elektronicznych i drukowanych) poniższym znakiem:

siec_ngorobiatolepiej_logo


4. Do rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej wystarczy aby organizacja przysłała skutecznie (drogą alektroniczną na adres biuro@imagosilesia.pl lub tradycyjną pocztą na adres Fundacji Imago Silesia dokument, np. w formie uchwały zarządu organizacji), w którym znajdzie się stwierdzenie o podjęciu decyzji o rezygnacji z członkostwa w sieci organizacji #ngorobiatolepiej. Po otrzymaniu takiego dokumentu Fundacja Imago Silesia uznaje, że organizacja przestaje być członkiem sieci #ngorobiatolepiej (z dniem otrzymania w/w dokumentu).

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.